Afgelopen weekeinde (29/30 juni) is de leiding weer op haar jaarlijkse leidingweekeinde geweest in Schijf.
Op zo'n weekeinde wisselen leuk, gezellig en nuttig elkaar in hoog tempo af. 
Stam had zichzelf overtroffen door een heel gevarieerd programma neer te zetten, waarbij de leiding uitgedaagd werd in creativiteit, sportiviteit en vindigrijkheid. (Hoe kunnen we de spelregels zover oprekken, zonder dat het valsspelen wordt...)
Zondagochtend werd besteed aan het met elkaar doornemen van de veiligheidsmaatregelen aan boord van de schepen. Wie gaat wat doen in het geval van een grote of kleine calamiteit? We hopen dat het nooit nodig is, maar je kiunt maar beter voorbereid zijn.

Zaterdagavond was er ook een plechtig moment. Een jaar geleden zijn er vier nieuwe leiders gestart en na een jaar werd het tijd dat ze officieel geinstalleerd werden.
Chil, Sahi, Stuurman Hoveling en Stuurman van der Mast, van harte gefeliciteerd!!!